Zina Sebebiyle Boşanma Davaları

  Günümüzde eşlerin bir araya gelerek evlenmeleri için birçok neden sayabileceğimiz gibi boşanma zamanlarının geldiğini gösteren birtakım sebepler de vardır. Zina sebebiyle boşanma, resmi şekilde kurulmuş evlilikte, eşlerden birinin evlilik dışı başka biriyle cinsel birliktelik kurması sonucu diğer eşe boşanma hakkı vermektedir. Bu yazımda hukukumuzdaki boşanma sebeplerinden biri olan zina sebebiyle boşanmadan bahsedeceğim.

  Zina sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş olup özel ve mutlak boşanma nedenidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 161. maddede “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”  şeklinde düzenlenmiştir. 

  Zina sebebiyle boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı il veya ilçelerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla görevli olacaktır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son 6 aydan beri oturdukları yer mahkemesidir.

  Peki hangi fiiller zina sebebiyle boşanma için gerekli veya yeterli olacaktır? Yargıtay’ ın konuyla ilgili kararlarında:

 • Evlilik içinde eşin aynı evde evlilik dışı başkasıyla birlikte yaşaması,
 • Evlilik içinde eşin başka biriyle farklı bir evde yaşaması-tanık ve fotoğraflarla başka evde yaşadığı ispat ediliyorsa,
 • Evlilik içinde eşin başka birinden çocuğunun olması-çocuğu tanıması,
 • Evlilik içinde eşin başka biriyle uygunsuz fotoğraflarının olması,
 • Evlilik içinde eşin başka biriyle tatile gitmesi-otel kayıtları-uçak biletleri-otelde aynı odada kalınması,
 • Evlilik içinde eşin başka biriyle gece konuşmaları-sabaha kadar konuşma kayıtları-mutad konuşma kayıtları,
 • Evlilik içinde eşin kendi evinden kaçıp geceyi başka birinin evinde geçirmesi-gece ortak konuta başka birinin alınması,
 • Evlilik içinde eşin randevu evlerine gitmesi,
 • Evlilik içinde eşin başka biriyle ortak konutta yarı çıplak yakalanması,
 • Evlilik içinde eşin başka birine cinsel saldırıda bulunması- cinsel istismarda bulunması,
 • Evlilik içinde eşin livata veya eşcinsel ilişki kurması da artık zinaya delalet edecektir.   

  Zina sayılmayacak haller ise yine Yargıtay’ın ilgili kararlarında mevcuttur. Buna göre:

 • Evlilik içinde eşin başka birini eve alması meşru bir nedene dayanıyorsa,
 • Evlilik içinde eşin başka biriyle telefonda konuşması (güven sarsıcı harekettir ancak tek başına zinayı ispatlamaya yetmeyecektir-evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası açılabilir.),
 • Evlilik içinde eşin başka biriyle yürümesi, kafeye gitmesi, işe gitmesi,
 • Evlilik içinde eşin başka biri tarafından cinsel ilişkiye zorlanması-cinsel saldırının mağduru edilmesi-alkol veya uyuşturucu verilerek cinsel saldırıya maruz bırakılması,
 • Evlilik içinde eşin başka biriyle öpüşmesi, el ele tutuşması (güven sarsıcı harekettir ancak tek başına zinayı ispatlamaya yetmeyecektir- evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası açılabilir.) tek başına zinaya delalet etmeyecektir.

  Bir diğer önemli husus ise zinanın ispatıdır. Zina hukuka uygun her türlü delille ispat edilebilecektir. Eşin başka biriyle mesaj içerikleri, sosyal medyada başka kişi veya kişilerle uygunsuz paylaşımları, başkasından çocuğu olması ve çocuğu tanımışsa nüfus bilgileri, alenen yayınlanan fotoğraflar ve ses kayıtları, savcılıktaki ifadeleri, tanık ifadeleri ispat amacıyla delil olarak kullanılabilecektir. Ancak casus programlarla-şifre kurularak-gizlice ses kaydına alınarak-ikaz etmeden alınan ses kayıtları hukuka uygun elde edilmediklerinden zinayı ispatta delil olarak kullanılamayacaktır.

  Zina sebebiyle boşanma davasında hak düşürücü süre zinayı öğrenmeden itibaren 6 ay geçirilmekle herhalde fiilden itibaren 5 yıl geçmekle düşer. Ancak bu süreler zina hala devam ediyorsa durmaz. 

  Son olarak belirtilmesi gereken husus, bu davada zinayı affeden eşin zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı sona erer. Ancak eşin zinaya, çocuklarının yüksek menfaatleri için katlanması, zinayı af sayılmayacaktır. Ayrıca affeden eş bu sebeple boşanma davası açamasa bile varsa kanundaki diğer sebeplerle boşanma davası açabilecektir.

Av. Ayşegül Büşra Uslu
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

2 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Nişanlılık Hali

BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA