Yoksulluk Nafakası Nedir?

Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, yoksulluk nafakası ve yoksulluk nafakasının süresi hususunda hukuki bilgilendirmelerde bulunmaya çalışacağım.

Evlilik birliği resmi nikâh yapılmak suretiyle kurulması halinde eşler arasında doğan karşılıklı hak ve yükümlülükler evlilik boşanma ile birlikte sona ermesine kadar devam etmektedir. Türk Medeni Kanunu ayrıca bir düzenleme getirerek, boşanma kararı alan eşlerin evlilik birliği sona erdikten sonra da mali bakımdan birbirlerine karşı sorumluluk ve yükümlülüklerinin devam edeceğini bildirmektedir. Birtakım şartların ve koşulların varlığı halinde Aile Mahkemesi hâkimi, nafaka talebinde bulunan eşin mali bütçesi oranında boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan tarafa nafaka ödemesine karar vermektedir.

Yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu m.175 ve devamı hükümlerinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

YOKSULLUK NAFAKASI

Türk Medeni Kanunu Madde 175- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Nafaka talebi ile boşanma kararı sonrası boşanan eşin sosyal ve toplumsal yaşama uyum sağlamak ve mali açıdan katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Yoksulluk nafakasının miktarı belirlenirken Aile Mahkemesi hâkiminin taleple bağlı olmasının yanı sıra ayrıca takdir yetkisi hakkı bulunmaktadır. Hâkim davanın mahiyetine göre nafaka talebini red edebileceği gibi uygun gördüğü nafaka miktarına karar verebilir.

Yargıtay’ın vermiş olduğu yerleşik içtihatlar doğrultusunda nafakanın süresi bakımından hâkimin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Süresiz olarak talep edilen yoksulluk nafakasında Aile Mahkemesi hâkiminin nafakayı belirli bir süre ile sınırlandırması mümkün değildir.

Hâkim nafaka kararını vermeden önce; eşlerin malvarlıkları, gelirleri, yaşları, çalışmaya elverişlilikleri, çocuklarının velayeti ve bakım ihtiyaçları, evliliğin süresi gibi hususları da ele alarak yoksulluk nafakasının süresini takdir etmektedir.

Yoksulluk nafakasının sağladığı güvence, esasen “sosyal devlet ilkesi” bağlamında devletin Anayasal bir ödevidir. Evliliğin sona ermesinin ardından birtakım koşulların varlığı halinde ve somut olaya göre Aile Mahkemesi hakimi tarafından takdir edilecek belirli sınırlarda bu ödevin boşanan eşler tarafından üstlenilmesi kabul edilmektedir.

Avukat Gizem GONCE

Gizem GONCE
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

0 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA

Haksız Tahrik Nedir?