Vasiyetname İfa Edilmeden Tenkis Davası Açılabilir mi?

Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçıların, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini tenkis davası açmak suretiyle talep edebilirler mi? sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Türk Medeni Kanunu madde 560 uyarınca; Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler. Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer alan kurallar, miras bırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, sadece paylaştırma kuralları sayılır.” denilmektedir.

Saklı pay sahibi mirasçı tenkis davası açabileceği gibi, tenkis isteme hakkı henüz yerine getirilmemiş tasarrufların yerine getirilmesini istemesi halinde defi yolu ile de kullanılabilecektir.

Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içerisinde, mal varlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapmak suretiyle tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Vasiyet konusu bağışlar infaz edilmeden tenkisinin istenemeyeceğine ilişkin Türk Medeni Kanunu kapsamında bir düzenleme bulunmamaktadır. Tenkis davası açmak için vasiyetnamenin henüz ifa edilmemesinin sonuca etkisi bulunmamaktadır. Esasen def’i yolu ile vasiyete karşı çıkma olanağının bulunması, bağımsız tenkis davası konusu yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Vasiyetname ölüme bağlı tasarruf türü olup, mutlak tenkise tabidir. Bu konuda Yargıtay’ın oldukça önemli kararı mevcuttur.

TENKİS DAVASI – VASİYETNAMENİN HENÜZ İFA EDİLMEMESİNİN ÖNEMLİ OLMAMASI – DAVA KONUSU YAPILABİLME

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 22.12.1995 tarihli 13158/1995 Esas 14108/1995 Karar sayılı kararında özetle; “Kanunlarımızda ölüme bağlı teberruların ifa edilmeden tenkisinin istenemeyeceğini gösteren bir kural olmadığından vasiyetnamenin henüz ifa edilmemesinin sonuca etkisi yoktur. Defi yolu ile dermeyan edilme imkânının bulunması müstakil dava konusu yapılmasına engel değildir. O halde mahkemece tenkis isteğinin esasının incelenmesi ve hâsıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” şeklinde karar verilmiştir.

 Kararda da açıkça görüleceği üzere, tenkis talebinde bulunulabilmesi için vasiyetin gereğinin yerine getirilmesinin bir diğer deyişle tenfiz olunmasının zorunluluğu bulunmamaktadır.

Avukat Gizem GONCE

Gizem GONCE
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

3 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Miras Hukukunda Tenkis Davası Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Bilinmesi Gerekenler