Türk Hukukunda Yasal Mal Rejimi

          1 Ocak 2002 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanununda ile birlikte mal ayrılığı rejimi yerine edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Yasal mal rejimi; eşlerin evlendikten sonra edindiği malların başka bir rejimi seçmedikleri durumda kabul ettikleri rejimdir. Türk Medeni Kanununda edinilmiş mal kavramını şu şekilde tanımlamıştır; her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Evlilik birliği içerisinde edinilmiş bir malın mal rejimine tabi olabilmesi için bir takım şartların varlığı gerekmektedir. Edinilmiş mal rejimi sürecinde taraflarca ortak emek ve çaba ile edinilmiş olması aranmaktadır. Evlilik birliği içerisinde eşlerden birine miras olarak kalmış olan malın geliri edinilmiş mal olarak kabul edilmemekte olup, o eşin kişisel malı kabul edilmektedir.

           Yasal mal rejimi Türk Medeni Kanununun 202. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca; eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Eşlerin evlilik birliği içerisinde sahip oldukları malvarlığının yönetimi, tasarrufu ve tasfiyesine ilişkin kuralların ne şekilde yapılacağı düzenlenmiştir. Evlilik birliklerinde edilen malların hangi kurallara göre yönetileceği eşlerin seçtikleri mal rejimlerine göre belirlenmektedir.

          A. Yasal mal rejimi

Türk Medeni Kanunu madde 202– Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler.

         Türk Hukukunda uygulanan mal rejimleri şu şekildedir;

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi,
  • Mal Ayrılığı,
  • Paylaşmalı Mal Ayrılığı,
  • Mal Ortaklığı

          1 Ocak 2002 tarihinden sonra kurulan evliliklerde kanun uyarınca edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmektedir. Fakat bu tarihten önce kurulan evliliklerde mal ayrılığı rejimi uygulanmaktadır. Evlilik birliği kurulmadan önce ya da kurulduktan sonra mal rejimi sözleşmesi yapmak suretiyle kanunda açıkça belirtilen diğer mal rejimlerini seçme hakkına eşler sahiptirler.

          Mal rejimi sözleşmeleri Türk Medeni Kanununun 203. maddesinde düzenlenmiştir.

          B. Mal rejimi sözleşmesi

          I. Sözleşmenin içeriği

Türk Medeni Kanunu madde 203– Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

          Şöyle ki; mal rejimi sözleşmeleri noter huzurunda düzenlendiği gibi tarafların karşılıklı olarak onaylarının alınması suretiyle de düzenlenmektedir. Evlilik başvurusu esnasında eşler evlenme memuruna dilekçe ile başvuru yaparak evlilik birliğinde geçerli olacak mal rejimini seçme hakkına sahiptirler. Fakat eşler herhangi bir mal rejimini seçmemeleri halinde kanunda açıkça düzenlendiği gibi edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmaktadırlar.

Avukat Gizem GONCE

Gizem GONCE
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

8 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Miras Taksim Davası Nedir?

Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi