Türk Ceza Hukuku’nda Şikâyetten Vazgeçme Nedir?

Bu yazımda sizlere Türk Ceza Hukuku’nda şikâyetten vazgeçme hakkından bahsetmek istiyorum.

Soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyete bağlı suçlarda; şikâyet hakkına sahip olan kişiler yani mağdur veya suçtan zarar gören şikâyetten vazgeçme hakkına sahiptir. Bu hak Türk Ceza Kanunu’nun 73. maddesinin 4. bendinde şu şekilde düzenlenmiştir; “Kovuşturma yapılabilmesi şikâyete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz.”.

Türk Ceza Kanunu şikâyetten vazgeçmeyi kanunun saklı tuttuğu haller haricinde şikâyete bağlı suçlar kapsamında geçerli olacak şekilde kabul etmektedir.

Vazgeçmenin konusunu şikâyet oluşturmaktadır. Vazgeçme yalnızca vazgeçenin şikâyeti bakımından etkilidir, diğer şikâyetler var ise bunlar devam edecektir.

Şikâyetten vazgeçme hakkı; hükmün kesinleşmesine kadar kullanılabilir. Şikâyet üzerine soruşturmanın başlatılması ve akabinde kamu davasının açılması safhasına kadar vazgeçme hakkı kullanılabilir. Açılan davanın sonuna kadar yani hüküm açıklanıncaya kadar bu hak kullanılabilir.

Şikâyetten vazgeçme hakkı kullanılırken; vazgeçme iradesinin şüpheye mahal vermeyecek şekilde gösterilmesi gerekir. Şikâyetten vazgeçme hakkını kullanan kişi; vazgeçme beyanını yazılı ya da sözlü şekilde tutanağa geçirmelidir.

İştirak halinde işlenen suçlarda; sanıklardan biri hakkında vazgeçme, diğerlerini de kapsar. Bu kural Türk Ceza Kanunu’nun 73. maddesinin 5. bendinde şu şekilde düzenlenmiştir; “İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar.”.

Şikâyetten vazgeçmenin sonuç doğurabilmesi için; sanığın vazgeçme yönündeki öneriyi kabulü şartı aranır. Bu şart Türk Ceza Kanunu’nun 73. maddesinin 6. bendinde şu şekilde düzenlenmiştir; “Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.”. Sanık vazgeçme yönündeki öneriyi kabul veya ret edene kadar, şikâyetten vazgeçme hakkından dönülebilir.

Şikâyete bağlı suçlar kapsamında, şikâyetten vazgeçme ile yargılama süreci durur. Şikâyetten vazgeçme soruşturma aşamasında yapıldı ise savcı “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verir. Şikâyetten vazgeçme kovuşturma aşamasında yapıldı ise; hâkim davanın düşmesine karar verir.

Şikâyetten vazgeçme hakkının kullanılması ile kamu davasının düştüğü hallerde; şikâyetinden vazgeçen kişi şahsi haklarından da ayrıca vazgeçtiğini açıklamış ise, hukuk mahkemelerinde bu zararların tazmini için dava açamayacaktır.  Bu durum Türk Ceza Kanunu’nun 73. maddesinin 7. bendinde şu şekilde düzenlenmiştir; “Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.”.

Aylin Esra EREN
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

3 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu Nedir?

MARKANIN TESCİLLİ OLDUĞU MAL VEYA HİZMETLER İÇİN JENERİKLEŞMESİ