Diğer Yazılarımız

 • içinde

  Miras Hukukunda Saklı Paylı Mirasçı

  Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, miras hukukunda saklı paylı mirasçıların kimler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Türk   Medeni Kanunu, yasal mirasçıların bazılarına miras bırakanın iradesiyle ortadan kaldırılamayan, dokunulamayan bir miras hakkı tanımıştır. Kanunda tanınan bu hakka saklı pay, bu hakkın tanıdığı kimselere ise saklı paylı mirasçı denilmektedir. Saklı paylı mirasçının hakkı, […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  2 Puan
  Olumlu Oyla
 • Sıcak

  içinde

  Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir

  Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, mirastan feragat sözleşmesi ve kapsamı hakkında açıklamalarda bulunacağım. Türk Medeni Kanunu 528. maddesinde mirastan feragat sözleşmesi ve kapsamı detaylı olarak düzenlenmiştir. Şöyle ki; Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  2 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Mirasçılıktan Çıkarma Nedenleri Nelerdir

  Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, mirasçılıktan çıkarma (ıskat) nedenleri ve türleri hakkında açıklamalarda bulunacağım. Türk Medeni Kanunu 510. madde; Aşağıdaki durumlarda miras bırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:  1. Mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,  2. Mirasçı, miras bırakana […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  2 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Miras Hukukunda Tenkis Davası Nedir?

  Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, miras hukukunda tenkisin anlamı ve tenkis davalarının hukuki yöntemlerine ilişkin gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına göre; Tenkisin sözlük anlamı indirme, azaltma veya eksiltmedir. Sağlar arası veya ölüme bağlı bir tasarruf ile saklı pay sahibi mirasçının saklı payına el atıldığı takdirde, […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  3 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Mirasçılık Belgesinde Düzenlenen Miras Payları

  Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, sizlerden en çok gelen “Eşim öldü ve kızım mirası reddetti, bu durumda benim miras payım ne olmalı?”, “Oğlum bekâr olarak öldü, mirası kime kalmalı?”, “Babam vefat etti ancak annem hayatta, kardeşlerim ile benim miras payım ne olmalı?” gibi özünde miras paylarının ne şekilde paylaştırılacağına ilişkin […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  3 Puan
  Olumlu Oyla
 • Trend BayıldımBayıldım

  içinde

  JurnLaw | Av. Gizem GONCE – 19 Mart Miras Hukukunun Güncel Mesel

  JurnLaw olarak ikinci etkinliğimizde aramızda olan Avukat Gizem GONCE’ye teşekkür ederiz.19 Mart tarihinde Avukat Gizem GONCE ile miras hukukunun güncel meselelerini konuştuğumuz yayınımızı izlemenizi öneririz.JurnLaw Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  8 Puan
  Olumlu Oyla
 • BayıldımBayıldım Çok havalıÇok havalı BilgilendimBilgilendim

  içinde

  Mirasçılıktan Çıkarma Nedir ve Şartları Nelerdir?

            Mirastan çıkarma, bir diğer adı ile mirastan ıskat; ölüme bağlı bir tasarruftur. Bu tasarrufla vasiyetçi, saklı paylı bir mirasçısını miras hakkından ve saklı payından uzaklaştırmaktadır.           Mirastan çıkarma (ıskat); aile bağlarını kuvvetlendiren ve bunların korunmasına hizmet eden bir nitelik taşımaktadır.   […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  9 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamı) İptali Davası

            Mirasçılık Belgesi, bir diğer adı ile veraset ilamı; Sulh Hukuk Mahkemesi veya Noterler aracılığı ile temin edilen ve miras bırakanın mirasçılarının kimler olduğunu, bu kişilerin miras paylarının oranlarını gösteren önemli bir belgedir. Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınmadan mirasın paylaşılması mümkün değildir. Fakat bazı durumlarda mirasçılık […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  7 Puan
  Olumlu Oyla
Daha Fazla
Tüm yazıları görüntülediniz.