Diğer Yazılarımız

 • içinde

  Kiraya Verenin Hapis Hakkı Nedir?

  Taşınmaz kiralarında kiraya verenin hapis hakkının neleri kapsadığı konusu oldukça önem arz etmektedir. Kiraya verenin taşınmaza ilişkin kiralarda hapis hakkı, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin teminatı olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine ya da kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerindedir. Kiraya verenin hapis hakkı alt kiracıyı […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  4 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Kiralananın Geri Verilmesinde Uygulanacak Hukuki Kurallar Nelerdir?

  Kiracı genel kurallar çerçevesinde, kiralanan taşınır veya taşınmazı kira sözleşmesinde belirtilen durumda teslim aldığı haliyle geri iade etmek zorundadır. Fakat kiracı kira sözleşmesine uygun kullanım sebebiyle kiralananda meydana gelen eksilmelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir. Kiracının kira sözleşmesine aykırı kullanım yapmış olması sebebiyle öncesinde tazminat ödeyeceğine ilişkin kabul beyanı hukuken geçerli […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  7 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Kiralananın Kullanılamaması Halinde Başvurulması Gereken Hukuki Yol

  Kiracı kiralananı kullanıma elverişli bulundurmak ve kira sözleşmesinde belirtilen aylık kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiralanan taşınmazın sınırlı kullanılması halinde kiracı, kira bedelinin indirilmesini talep etmesi hakkına sahiptir. Kiraya verenin yapmaktan imtina ettiği giderler kira bedelinden indirilmektedir. İş yeri olarak kiraya verilen taşınmazın kiracı tarafından kapalı tutulması halinde kiralananın değerini azaltacağından […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  6 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Ev Sahibinin Kiraladığı Evi Yalıtım Yaptırmamasının Sonuçları

            Kiracısı olduğunuz dairede yalıtım yapılmaması halinde bu durumu ev sahibinden taleple bulunarak isteyebilirsiniz. Bu talebin ev sahibi tarafından kabul edilmemesi halinde ise; kira bedelinden onarım bedelleri yıpranma payı nispetinde azaltılmasının yapılarak mahsup etme hakkınız bulunmaktadır. Isı yalıtım yapmaması sebebiyle doğalgaz faturasının yüksek gelmesi kiracının mağduriyetine […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  7 Puan
  Olumlu Oyla