Diğer Yazılarımız

 • içinde

  Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

  Kiracı kira sözleşmesinden sonra tahliye taahhüdünde bulunmuş ise, mutlaka bu taahhüde uymalıdır. Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak tahliye sözleşmesinde üstlendiği halde tahliye etmemişse, kiraya vereni kira sözleşmesini tahliye taahhüdü tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde icra takibi yapmak suretiyle ya da […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  4 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Kiralananın Geri Verilmesinde Uygulanacak Hukuki Kurallar Nelerdir?

  Kiracı genel kurallar çerçevesinde, kiralanan taşınır veya taşınmazı kira sözleşmesinde belirtilen durumda teslim aldığı haliyle geri iade etmek zorundadır. Fakat kiracı kira sözleşmesine uygun kullanım sebebiyle kiralananda meydana gelen eksilmelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir. Kiracının kira sözleşmesine aykırı kullanım yapmış olması sebebiyle öncesinde tazminat ödeyeceğine ilişkin kabul beyanı hukuken geçerli […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  7 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Kira Sözleşmelerinin Olağanüstü Feshi Nedir?

            Kira sözleşmesinin feshedilmesi birtakım şartların oluşmasına bağlıdır. Ancak önemli sebeplerin varlığı halinde kira sözleşmesinin feshedilmesi mümkündür. Kiraya veren ve kiracıdan her biri, kira ilişkisinin devamının kendileri için çekilmez bir hale getiren önemli sebeplerin varlığı halinde kira sözleşmesinin yasal fesih bildirim süresi içerisinde her zaman feshetme […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  6 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları Nelerdir?

  Kira sözleşmeleri, yazılı veya sözlü olarak süre sınırı öngörülmüş ise bu sürenin sonunda kendiliğinden sona ermektedir. Taraflar, sürenin bitiminde açıkça bir anlaşma olmaksızın kira sözleşmesini devam ettiriyorlar ise artık kira sözleşmeleri belirsiz süreli halde devam etmektedir. Kiraya veren, kira sözleşmesinin 10 yılı doldurması halinde Borçlar Hukuku genel hükümleri uyarınca fesih […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  5 Puan
  Olumlu Oyla