Diğer Yazılarımız

 • içinde

  TAPU SİCİLİNDEKİ ŞERHLER NELERDİR?

  Tapu sicilindeki şerhler konusu; Türk Medeni Kanunu madde 1009’da düzenlenmiştir.           “Madde 1009- Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerhedilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerhedilebilir. Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  5 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları Nelerdir?

  Kira sözleşmeleri, yazılı veya sözlü olarak süre sınırı öngörülmüş ise bu sürenin sonunda kendiliğinden sona ermektedir. Taraflar, sürenin bitiminde açıkça bir anlaşma olmaksızın kira sözleşmesini devam ettiriyorlar ise artık kira sözleşmeleri belirsiz süreli halde devam etmektedir. Kiraya veren, kira sözleşmesinin 10 yılı doldurması halinde Borçlar Hukuku genel hükümleri uyarınca fesih […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  5 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Kiralananın Kullanılamaması Halinde Başvurulması Gereken Hukuki Yol

  Kiracı kiralananı kullanıma elverişli bulundurmak ve kira sözleşmesinde belirtilen aylık kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiralanan taşınmazın sınırlı kullanılması halinde kiracı, kira bedelinin indirilmesini talep etmesi hakkına sahiptir. Kiraya verenin yapmaktan imtina ettiği giderler kira bedelinden indirilmektedir. İş yeri olarak kiraya verilen taşınmazın kiracı tarafından kapalı tutulması halinde kiralananın değerini azaltacağından […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  6 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Kiralanan Taşınmazda Yenilik ve Değişiklik Yapılması

  Kiraya veren kiralananda kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyecek ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Kiralanan taşınmazda yenilik ve değişikliklerin yapılması halinde kiraya veren, kiracının menfaatlerini göz önüne almalıdır. Kiralanandaki doğabilecek zararları kiraya veren karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca, kiracının yenilik ve değişikliklerden dolayı kira bedelinin kira sözleşmesinde belirtilen […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  6 Puan
  Olumlu Oyla