Suç Uydurma Suçu Nedir?

Bu yazımda sizlere suç uydurma suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Adliyeye Karşı Suçlar”ı düzenleyen ikinci bölümünde düzenlenmiştir.

          Suç uydurma

          Madde 271- (1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

          Suç uydurma suçunda iftira suçundan farklı olarak fail; herhangi bir kişiyi suçun faili olarak göstermeksizin, aslında gerçekleşmemiş bir suçun işlenmiş olduğunu iddia ederek kovuşturmaya yetkili makamlara ihbar eder.

İftira suçu ise basit bir anlatımla; masum bir kişiye kasıtlı ve asılsız olarak suç yüklemektir.

Suç uydurma; kendi kendine iftiradır.

          Suç uydurma suçunda korunan hukuki değer; adliyeye karşı suçlar içerisinde düzenlendiğinden “adliyedir”. İşlenmediğini bildiği bir suçu ihbar etmek ve kovuşturma organlarını harekete geçirmek suretiyle fail; adli makamlarını meşgul etmekte, adli makamların gerçekten işlenmiş suçları incelemesini engellemektedir. Doktrinde gerçeğe aykırı ihbar ya da şikâyetin, adli fonksiyonların saptırılması suretiyle devletin ya da bireylerin menfaatlerine zarar verilmesi sonucunu doğurduğundan kamusal bir tehlike yarattığı görüşü de bulunmaktadır.

          Suç uydurma suçunun maddi unsurları 2 şekilde gerçekleşebilir;

  • Failin işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar etmesi, diğer bir adıyla şekli suç uydurmadır. Örneğin; failin cüzdanının çalındığını ihbar edip, gerçekte cüzdanının çalınmaması gibi.
  • İşlenmeyen bir suçun delil ve emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uydurması, diğer bir adıyla maddi suç uydurmadır. Örneğin; bir kimsenin evine hırsız girmiş gibi göstermek amacıyla pencerenin kırılması, ev eşyalarının dağıtılması gibi.

          Suçun faili; herkes olabilir.

          Suç uydurma suçunun manevi unsurları; bu suç kasten işlenebilir. Failin belirli bir amaçla hareket etmesi önemli değildir. Önemli olan; fail tarafından bilerek ve isteyerek yetkili mercilere işlenmediği bilinen bir suçun ihbar edilmesi ya da bu suçun maddi eser ve delillerinin uydurulmasıdır.

Yukarıda özetle bahsetmeye çalıştığım suç tipi ile hiçbir zaman ne fail ne de mağdur olarak karşılaşmamanızı diliyor, bu suç tipini görgü tanığı olarak görmeniz/duymanız halinde vatandaşlık görevi olarak mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle.

Aylin Esra EREN
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

4 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TAPU SİCİLİNDEKİ ŞERHLER NELERDİR?

TELEVİZYON PROGRAMLARINDA FORMAT KAVRAMI