BayıldımBayıldım BilgilendimBilgilendim

Sosyal Medya Etkileyicisine (Influencer) Örtülü Reklam Yasağı

Influencer; “insanların davranış biçimini etkileyen ya da değiştiren kişi” olarak tanımlanmaktadır. Influencerları makro ve mikro influencer olarak ikiye ayırmak mümkündür. Geniş takipçi kitlesine sahip olanlar makro; az  takipçi  kitlesine sahip olanlarsa mikrodur.   Bunların pazarlama süreçlerinde dijital ortamda değerlendirilmesiyle influencer marketing oluşmaktadır. Bu noktadaysa işletmelerin pazarlama içeriklerini çevrimiçi  paylaşmalarına destek olacak sosyal etkileyicilere ihtiyacı bulunmaktadır. İşte bu sosyal etkileyiciler günümüz kullanımıyla influencerlar, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan  Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz‘da  şu şekilde tanımlanmaktadır:

4.a) Sosyal medya etkileyicisi: Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine veya reklam verene ait bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan kişidir.

Kılavuzun  sosyal medya etkileyicisi olarak tanımladığı influencerlara  bu hükümlerle birtakım sorumluluklar yüklenmiştir. Reklam vereni ve ajansı da sorumlu tutan kılavuz; 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61’inci, 62’nci, 63’üncü ve 84’üncü maddelerine, 10.01.2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 4/5/2021 tarihli ve 309 sayılı Reklam Kurulu toplantısında alınan karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Sosyal medya etkileyicisinin kılavuz hükümleri kapsamında yükümlülükleriyse şu şekildedir:

Madde 6 – (1) Sosyal Medya etkileyicisi:

a) Henüz deneyiminin bulunmadığı bir mal veya hizmete ilişkin, tüketiciler nezdinde o mal veya hizmeti onaylayacak ya da deneyimlediği algısı yaratacak şekilde ticari reklam amacıyla paylaşımda bulunamaz.

b) İlgili mevzuatına aykırı olacak şekilde bir mal veya hizmete ilişkin sağlık beyanında bulunamaz.

c) Bir mal veya hizmete ilişkin nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanmayan ve ispatı mümkün olmayan bilimsel araştırma ve test sonuçları hakkında iddialarda bulunamaz.

ç) Doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal veya hizmetlere yönlendirmede bulunamaz, bu mal veya hizmetlerin tanıtımını yapamaz.

d) Kendisine reklam veren tarafından hediye edilmiş bir mal veya hizmeti kendisinin satın aldığı izlenimi oluşturamaz.

e) Bir mal veya hizmetin ticari reklamına ilişkin herhangi bir reklam verenden maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydalar sağladığı süre boyunca kendisinin sadece bir tüketici olduğu izlenimi oluşturamaz.

f) Herhangi bir malın ticari reklamında, efekt veya filtreleme uygulamalarını kullanması durumunda görüntünün filtrelendiğini açıkça belirtir.

g) Sosyal medya aracılığıyla bir mal ve/veya hizmet hakkında iletişim kurmak için sistematik olarak sahte veya var olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturamaz ve/veya kullanamaz.

Sosyal medya aracılığıyla reklam yapan influencerlar, örtülü reklam yasağına aykırı tutum ve davranışlarda bulunamayacaklardır.  Yapılan ticari reklam ilk bakışta anlaşılır ve başka bir çabaya gerek kalmadan tüketiciyi reklam olduğu kanısını uyandırır vaziyette olmalıdır. Bu kapsamda birtakım kurallar getirilmiş bulunmaktadır.

İşte bu kurallar:

Youtube ve Instagram mecralarında video paylaşımları için madde 7 hükmünce:

a) “Bu video (reklam veren) reklamlarını içermektedir.”

b) “Bu video (reklam veren) ile ücretli işbirliğini içermektedir.”

c) “(reklam veren)’in destekleri ile.”

ç) “Bu ürünleri (reklam verenden) hediye olarak aldım.”

d) “Ürünleri bana gönderdiği için (reklam verene) teşekkürler.”

Şeklinde yazılı veya sözlü içeriklerden en az birine yer verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Fotoğraf ve mesaj paylaşım mecralarında yapılan reklamlar için madde 8 hükmünce:

Ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biriyle birlikte aşağıda belirtilen etiketlerden ya da açıklamalardan en az birine yer verilir:

a) #Reklam

b) #Reklam/Tanıtım

c) #Sponsor

ç) # İşbirliği

d) #Ortaklık

e) “@(reklam veren) ile işbirliği”

f) “@(reklam veren) tarafından sağlandı.”

g) “@(reklam veren) tarafından hediye olarak alındı.”

Podcast mecrasında yapılan reklamlar madde 9 hükmünce:

Podcast aracılığıyla yapılan reklamlarda yayının başında, ortasında ve sonunda, yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yer verilir:

a)            “Bu podcast, [reklam veren] hakkında reklam içerir.”

b)           “Bu podcast, [reklam veren] ile ücretli bir işbirliğinden oluşmaktadır.”

c)            “[Reklam veren]’in destekleri ile.”

ç)            “Ürünleri (podcastimde bahsettiğim) [reklam verenden] hediye olarak aldım.”

İçeriğin kısa bir süre için görülebildiği mecralarda yapılan reklamlar için madde 10 hükmünce:

Snapchat ve Instagram hikâyeleri gibi içeriğin yalnızca kısa süreliğine görülebildiği reklamlarda, paylaşım süresince reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile birlikte aşağıda belirtilen etiketlerden ya da açıklamalardan en az birine yer verilir:

a) #Reklam

b) #Reklam/Tanıtım

c) #Sponsor

ç) #İşbirliği

d) #Ortaklık

e) “@(reklam veren) ile işbirliği”

f) “@(reklam veren) tarafından sağlandı.”

g) “@(reklam veren) tarafından hediye olarak alındı.”

Geleneksel reklamların çok dışında, dijital ortamında gelişmesiyle yeni bir ticari reklam anlayışını bizlere sunan influencer marketing  anlayışına , kılavuz hükümler birtakım kurallar koyuyor;  influencerları ve reklam verenleri   yükümlülük altına sokuyor.  İnsanların tanıdığı, bildiği , güvendiği ve takip ettiği kişiler tarafından uygulamalı ; yahut görsel olarak,  sosyal medya aracılığıyla ürünlerin  sunulması ve tanıtılması anlayışı her geçen gün gittikçe gelişiyor. Gelenekseli dışlayıp dijitali güven duygusuyla besleyen reklam anlayışı bizleri her geçen gün daha kapsamlı  düzenlemeler arayışına yöneltiyor.  Bu anlamda T.C. Ticaret  Bakanlığının  yayınladığı   Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz bizi bir nebze de olsa  aydınlatmış ve ferahlatmıştır.

Çağın ilerisinde ,güvende ve esenlikle kalın.

Elif Şuara Güngör
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

3 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

JurnLaw | Av. Bilal ÇELİK – Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri |

Tüketicilerin Hakları Nelerdir?