Ticari İşletme Hukuku Genel Değerlendirme Soruları

 • Soru /

  Türk-Osmanlı tarihinde ilk ticaret kanunu hangisidir?

  • Mecelle
  • Eski Ticaret Kanunu
  • Kanunname-i Ticaret
  • Türk Ticaret Kanunu
  • Kanunname-i Ticaret-i Bahriye
 • Soru /

  Hangi sistemde “ticari işlem” esas alınır?

  • Ticari İşletme
  • Karma
  • Objektif
  • Subjektif
  • Serbestlik
 • Soru /

  Faturaya …… tarihten itibaren ……gün içinde itiraz edilmelidir?

  • üzerindeki – 8
  • alındığı – 8
  • gönderildiği – 10
  • alındığı – 10
  • üzerindeki – 15
 • Soru /

  Hangisi için her iki tarafın da tacir olması gerekmez?

  • Ticari defterlerin özel delil olması
  • Fatura vermek ve faturaya itiraz
  • Temerrüt ihtarı göndermede özel şekillere uymak
  • Ticari satış ve mal değişimlerinde özel kurallara tabi olmak
  • Hapis hakkında irtibatın bulunduğu varsayımından yararlanmak
 • Soru /

  Sözlü olarak ya da telefon gibi araçlarla yapılan sözleşmelerin şartlarının, karşı tarafla mutabakata varılarak yazılı hale getirilmesi için sözleşmenin diğer tarafına gönderilen belgeye ne denir?

  • Fatura
  • İhtar
  • Havale
  • İcap
  • Teyit Mektubu
 • Soru /

  Bir hususun ticaret siciline tescil edilmesiyle yeni bir hukuki durumun ortaya çıkmasına……………… denir.

  • Ticaret sicilinin olumlu etkisi
  • Ticaret sicilinin olumsuz etkisi
  • Tescilin açıklayıcı etkisi
  • Tescilin kurucu etkisi
  • Sicile itimat prensibi
 • Soru /

  Ticaret siciline kanunen tescil ve ilan edilmesi gerekli olan bir husus tescil ve ilan edilince, bunu herkesin bildiği kabul edilir. Buna sicilin ………………… denir.

  • Olumsuz etkisi
  • Olumlu etkisi
  • Açıklayıcı etkisi
  • Yaratıcı etkisi
  • Kanuni etkisi
 • Soru /

  Ticaret sicili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Tescil başvuruları sicil memuru tarafından kanuna, gerçeğe ve kamu düzenine uygunluk açısından incelenir.
  • Kural olarak tescil isteme süresi 15 gündür.
  • Kanuna göre tescili gerekmeyen bir husus tescil edilirse bunu herkesin bildiği kabul edilir.
  • Tescil edilen hususlardan ilan edilmesi gerekenler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir
  • Tacir sıfatının kazanılması bakımından ticaret siciline tescil açıklayıcı etkiye sahiptir.
 • Soru /

  Ticaret sicili hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Ticaret Sicili ticaret veya sanayi odasına bağlıdır.
  • Ticaret sicili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetler
  • Ticaret sicili kayıtlarını herkes inceleyebilir.
  • Nelerin ticaret siciline kayıt edileceği sicil memurunun yetkisindedir.
  • Ticari işletme ve tacirle ilgili her şey tescil ve ilan edilmez.
 • Soru /

  Ticaret sicilinde hangisi esastır?

  • Resen tescil
  • Geçici tescil
  • Bildirim üzerine tescil
  • Yazılı başvuru üzerine tescil
  • Mahkeme kararı ile tescil.

Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

2 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HANGİSİNİ TERCİH EDERSİNİZ?

Cinsel Taciz Davranışlarının Rahatsız Edici Boyutu