Medeni Hukukta Süreler

 • Soru /

  Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak …… içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

  • 6 Ay
  • 1 Yıl
 • Soru /

  İptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her hâlde evlenmenin üzerinden …… yıl geçmekle düşer.

  • 1 Yıl
  • 5 Yıl
 • Soru /

  Vasiyet alacaklısının dava hakkı, ölüme bağlı kazandırmayı öğrenmesinin veya vasiyet borcu daha sonra muaccel olacaksa muaccel olma tarihinin üzerinden …… yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

  • 5 Yıl
  • 10 Yıl
 • Soru /

  Miras, …… ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

  • 3 Ay
  • 6 Ay
 • Soru /

  Gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı, zilyedin fiili ve failini öğrenmesinden başlayarak …… ay ve her hâlde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşer

  • 1 Ay
  • 2 Ay

Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

2 Puan
Olumlu Oyla

Ceza Muhakemesi Kanununda Süreler