Medeni Hukuk Süreler -2-

 • Soru /

  Geri verme anında malik ve intifa hakkı sahibi tarafından ileri sürülebilecek bütün istem hakları, bu andan başlayarak ….. geçmekle zamanaşımına uğrar

  • 1 Yıl
  • 2 Yıl
 • Soru /

  Bulunan şeyin maliki, ilân veya kolluk kuvvetlerine ya da muhtara bildirme tarihinden başlayarak ….. içinde ortaya çıkmazsa; bulan kimse, yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla o şeyin mülkiyetini kazanır.

  • 2 Yıl
  • 5 Yıl
 • Soru /

  Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ….. veya son haber tarihinin üzerinden en az ….. geçmiş olması gerekir.

  • 1 Yıl – 2 Yıl
  • 1 Yıl – 5 Yıl
 • Soru /

  Mahkemenin verdiği karar, tebliğ tarihinden başlayarak ….. içinde, başvuran veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilebilir.

  • 1 Ay
  • 2 Ay
 • Soru /

  Kocanın gaipliğine karar verilmesi hâlinde ….. süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar.

  • 180 günlük
  • 300 günlük
 • Soru /

  Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden ….. geçmeden önce verilemez. Rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak ….. içinde aynı usulle geri alınabilir

  • 2 Hafta
  • 6 Hafta
 • Soru /

  İlân tarihinden başlayarak ….. içinde bir itiraz yapılmaz veya yapılan itirazın haksızlığı anlaşılırsa, mahkeme kütükteki kaydın silinmesine izin verir.

  • 1 Ay
  • 2 Ay
 • Soru /

  Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden ….. geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.

  • 1 Ay
  • 1Yıl
 • Soru /

  Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden ….. ve her hâlde satışın üzerinden ….. geçmekle düşer.

  • 1 Ay – 2 Yıl
  • 3 Ay – 2 Yıl
 • Soru /

  Dernekler, 60 ıncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen ….. içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.

  • 6 Ay
  • 1 Yıl

Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

3 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pandemi Sebebiyle Özel Okul Ücreti İadesi

BOŞANMA DAVASINDA MİRASÇILARIN DEVAM ETMESİ