Medeni Hukuk Genel Değerlendirme Soruları

 • Soru /

  Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?

  • Hukuk boşluğu
  • Kural içi boşluk
  • Örtülü boşluk
  • Kanun boşluğu
  • Açık boşluk
 • Soru /

  Karşısına gelen uyuşmazlığın çözümünü yazılı hukuk kaynaklarında bulamayan hakim, aşağıdakilerden hangisine müracaat eder?

  • Kural yaratır
  • Takdir hakkını kullanır
  • Örf ve adet hukukuna bakar
  • Davayı Anayasa Mahkemesine gönderir.
  • Yorum metodlarını uygular.
 • Soru /

  Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması yasağı ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki vardır?

  • Dürüstlük kuralı
  • Evleviyet kuralı
  • Hakimin takdir yetkisi
  • İyiniyet ilkesi
  • Nisbilik ilkesi
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi bir vakfın zorunlu organıdır?

  • Hükümet komiseri
  • Yönetim organı
  • Genel Kurul
  • Denetim Kurulu
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi
 • Soru /

  Kişiliğin başlama anı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Doğum anında
  • Ana rahmine cenin olarak düşme anında
  • Sağ ve tam doğum anında
  • İnsana benzemek şartıyla sağ ve tam doğum anında
  • Ergin olduğu anda
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi kısıtlama nedenlerinden değildir?

  • Kötü yaşama tarzı
  • 15 ay hapis cezası
  • Tiner bağımlılığı
  • Yaş küçüklüğü
  • Akıl hastalığı
 • Soru /

  Belirli bir işin görülmesi için mahkemece atanan vesayet organı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Vasi
  • Yasal danışman
  • Kayyım
  • İradi temsilci
  • Akdi temsilci
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi evlenmenin mutlak butlanını gerektiren hallerden biri değildir?

  • Evlat edinen ile evlatlığın evlenmesi
  • Akıl hastasının evlenmesi
  • Evli kişinin evlilik sona ermeden tekrar evlenmesi
  • Bir kişinin, boşandığı eşinin babaannesiyle evlenmesi
  • Kadının bekleme süresi olan 300 gün içinde evlenmesi
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma sebeplerinden biri değildir?

  • Terk
  • Ortak hayatın yeniden kurulamaması
  • Hayata kast
  • Akıl hastalığı
  • Zina
 • Soru /

  Kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, süresiz olarak diğer taraftan mali gücü oranında talep edilen ve boşanmaya dayanan nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

  • Yardım nafakası
  • Tedbir nafakası
  • İştirak nafakası
  • Yoksulluk nafakası
  • Sürekli nafaka

Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

2 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

JurnLaw Yargıtay Kararı

İşverenin Yanında Ücret Almadan Çalışan Eş

Süveyş Kanalı'nın İşletilmesi Hususunda