Ceza Muhakemesi Kanunu TEST

 • Soru /

  Açık denizde Türk bayrağını taşıyan bir gemide işlenen suçlarda, yer yönünden yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

  • Sanığın Türkiye’de yakalandığı yer mahkemesi
  • Sanığın Türkiye’deki ikametgahı mahkemesi
  • Geminin Türkiye’de ilk uğradığı yerin veya bağlama limanının mahkemesi
  • Yargıtay’ın belirlediği mahkeme
  • İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
 • Soru /

  Ceza yargılamasında yetkili mahkeme öncelikle aşağıdaki esaslardan hangisine göre belirlenir?

  • İlk icra hareketinin yapıldığı yere göre
  • Sanığın yakalandığı yere göre
  • Suçun işlendiği yere göre
  • Sanığın yerleşim yerine göre
  • Sanığın son adresinin bulunduğu yere göre
 • Soru /

  Kamu güvenliği nedeniyle davanın başka yerde bulunan mahkemeye nakline karar verme yetkisi kime aittir?

  • Yüksek görevli mahkeme
  • Adalet bakanı
  • Yargıtay
  • Cumhuriyet Savcısı
  • Mahkeme Başkanı
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi hakimin reddi talebinde bulunabilecek kişilerden biri değildir?

  • Cumhuriyet savcısı
  • Müdafii
  • Tanık
  • Sanık
  • Katılan
 • Soru /

  CMK’ya göre hakimin reddi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Hakimin mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçe ile istenir.
  • Reddi istenen hakim red sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir.
  • Red istemine hakimin mensup olduğu mahkemece karar verilir
  • Reddi istenen hakim de red istemiyle ilgili müzakereye katılır.
 • Soru /

  Soruşturma veya kovuşturma evresinde şüpheli veya sanığın hakim tarafından suç ile ilgili dinlenilmesine ne ad verilir?

  • İfade alma
  • Soruşturma
  • Sorgu
  • Bilgi verme
  • Tanıklık yapma
 • Soru /

  Ceza yargılaması kanununa göre aşağıdakilerden hangisi mesleği ve sürekli uğraşı sebebi ile tanıklıktan çekilemez?

  • Eczacılar
  • Ebe yardımcıları
  • Avukat stajyerleri
  • Tapu memurları
  • Mali müşavirler
 • Soru /

  Aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisi için mutlaka hakim kararı gerekmektedir?

  • Tutuklama
  • El koyma
  • Arama
  • Yakalama
  • Zorla getirme
 • Soru /

  Müdafiinin görevlendirilmesinde usul bakımından hangisi yanlıştır?

  • Soruşturma evresinde ifadeyi alan kolluk talep edebilir
  • Soruşturma evresinde ifadeyi alan Cumhuriyet savcısı tarafından talep edilebilir.
  • Soruşturma evresinde sorguyu yapan hakim talep edebilir.
  • Kovuşturma evresinde mahkemenin istemi üzerine görevlendirilir.
  • Heyetli mahkemelerde naip hakim tarafından talep edilir.
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi müdafi olabilmek için zorunludur?

  • Avukat olması
  • Hukuk fakültesi mezunu olması
  • Emekli Cumhuriyet savcısı olması
  • Emekli hakim olması
  • Uzlaştırmacı olması
 • Soru /

  Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda en çok kaç avukat hazır bulunabilir?

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Soru /

  CMK’nın 149. maddesine göre soruşturma evresinde ifade almada en çok kaç avukat hazır bulunabilir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Soru /

  Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlike oluşturuyorsa davanın naklini ……….. Yargıtay’dan ister.

  • Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
  • Cumhuriyet Başsavcısı
  • Adalet Bakanı
  • Cumhuriyet Savcısı
  • Müdafi
 • Soru /

  Birkaç hakim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlığı çıkarsa hangi mahkeme yetkilidir?

  • Yargıtay
  • Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi
  • Ağır Ceza Mahkemesi
  • Ortak Yüksek Görevli Mahkeme
  • Asliye Ceza Mahkemesi
 • Soru /

  İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesinin yetkili olması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi aranmaz?

  • Evet
  • Hayır
  • Türkiye’de yerleşim yeri olmaması
  • Türkiye’de en son bulunduğu adresin olmaması
  • Suçun kesintisiz suç olması

Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

3 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Özel Okullarda Uzaktan Eğitim Ücret Sorunu

Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamı) İptali Davası