Borçlar Hukuku Genel Değerlendirme Soruları

JurnLaw - Borçlar Hukuku Test
JurnLaw - Borçlar Hukuku Test

 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi kurucu yenilik doğuran hak niteliğini taşır?

  • Alacak hakkı
  • Cezai şart
  • Ön alım hakkı
  • Fesih hakkı
  • Faiz
 • Soru /

  Aşağıdaki hukuki kurumlardan hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşme niteliğini taşır?

  • Satım sözleşmesi
  • Vekalet sözleşmesi
  • Fesih beyanı
  • Vasiyetname
  • Bağışlama sözleşmesi
 • Soru /

  icaba davet ne demektir?

  • Sözleşmenin kurulabilmesi için yapılan ilk irade açıklaması
  • Sözleşmenin kurulabilmesi için karşı tarafın icaba uygun olarak açıkladığı irade
  • Başkalarını icapta bulunmaya yöneltme amacıyla açıklanan, bağlayıcı olmayan irade açıklaması
  • İcap ile uyumlu olan irade açıklaması
  • Kabul iradesinden önce açıklanan irade
 • Soru /

  Sözleşme kurmaya yönelik açıklanan ilk irade beyanı olan icap ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • İcap, sözleşmenin tüm esaslı unsurlarını içermelidir
  • capçı, icabı ile bağlanma iradesini taşımalıdır.
  • İcapçı, icabı ile bağlılık süresini belirlese dahi, kendisi tek taraflı iradesiyle bu süreyi kısaltabilir.
  • İcap, belli bir kişi veya kişilere yönelebileceği gibi bir topluluğa da yöneltilebilir.
  • Muhatap tarafından reddedilen icap, geçerliğini ve bağlayıcılığını kaybeder.
 • Soru /

  Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi bakımından kanunda öngörülen geçerlilik şekli, adi yazılı şekildir?

  • Motorlu taşıt araçlarına ait satış sözleşmesi
  • Ön alım sözleşmesi
  • Taşınmaz satış vaadi
  • Taşınmaz satış sözleşmesi
  • Miras sözleşmesi
 • Soru /

  Bir sözleşmede, taraf irade beyanlarının sözleşmenin esaslı noktaları üzerinde uyuşmamış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

  • Sözleşme batıldır
  • Sözleşme yok hükmündedir.
  • Sözleşme iptal edilebilir.
  • Sözleşme eksiktir.
  • Sadece sözleşmedeki o kayıt hükümsüzdür
 • Soru /

  Geçerli olarak kurulmuş olan ve sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmenin sonradan ortaya çıkan bir nedenle ileriye etkili olmak üzere sona erdirilmesine ne ad verilir?

  • Kesin hükümsüzlük
  • Dönme
  • İptal
  • Fesih
  • Eksiklik
 • Soru /

  Geçersizlik türlerinden kesin hükümsüzlük (butlan) ile iptal karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Kesin hükümsüzlük her ilgili kişi tarafından ileri sürülebilir.
  • Kesin hükümsüzlük yaptırımı her zaman ileri sürülebilir.
  • İptal iddiasıyla geçersizlik her zaman ileri sürülemez, süreyle sınırlandırılmıştır.
  • İptal yaptırımı, sözleşmenin geçerlilik unsurunun daha çok tarafların yararı için konulduğu hâllerde söz konusudur.
  • Kesin hükümsüzlük veya iptale yol açan bir durumun olup olmadığını her hâlde hâkim resen araştırmakla yükümlüdür.
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi geçersizlik yaptırımının türlerinden biri değildir?

  • Yokluk
  • Eksiklik
  • Kesin hükümsüzlük
  • Kısmi hükümsüzlük
  • İptal
 • Soru /

  Gabin ne demektir?

  • Bir kişinin tehdit altında fahiş bedel karşılığında alım yapması
  • Bir kişinin aldatılmak suretiyle fahiş bedel karşılığında alım yapması
  • Bir kişinin saflığından yararlanılmak suretiyle edimler arasında açık bir dengesizlik olmayan satış sözleşmesi yapılması
  • Bir kişinin deneyimsizliğinden veya zor durumda bulunmasından yararlanılmak suretiyle edimler arasında aşırı dengesizliğe yol açan sözleşme yapılması
  • Bir kişinin bir başkası lehine aşırı yarar sağlamak üzere karşı tarafın aldatılması

Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

5 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

JurnLaw - Yargıtay Kararları

Havale Açıklaması Boş Gönderilen Para

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAKİ SÖZ KONUSU EYLEMLER