Anayasa Hukuku Genel Değerlendirme Soruları

 • Soru /

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Büyük Dairesi kaç yargıçtan oluşur?

  • 3
  • 7
  • 12
  • 15
  • 17
 • Soru /

  1982 Anayasası’nda 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile yapılan değişikliğe göre TBMM üye sayısı kaçtır?

  • 400
  • 450
  • 500
  • 550
  • 600
 • Soru /

  Siyasi partilerin mali denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

  • Yüksek Seçim Kurulu
  • Uyuşmazlık Mahkemesi
  • TBMM
  • Anayasa Mahkemesi
  • Sayıştay
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemlerden biridir?

  • Kefil olma
  • Dernek kurma
  • Vakıf kurma
  • Bağışlama
  • Kira sözleşmesi
 • Soru /

  Sahibine eşya üzerinde en geniş yetki tanıyan ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?

  • Kaynak
  • Üst
  • İntifa
  • Mülkiyet
  • Rehin
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi idareye mal veya hak kazandıran kamusal yöntemlerden biri değildir?

  • İstimval
  • İrtifak
  • Müsadere
  • Devletleştirme
  • İhale
 • Soru /

  İl İdare Kurulu’nun teşekkülünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  • Sağlık ve sosyal yardım müdürü
  • Milli eğitim müdürü
  • Defterdar
  • Yazı işleri müdürü
  • Hukuk işleri müdürü
 • Soru /

  Bir kanun teklifi en az kaç milletvekilinin imzasıyla verilebilir?

  • 1
  • 200
  • 20
  • 400
  • 360
 • Soru /

  Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan biri değildir?

  • Velayet
  • Vesayet hakkı
  • Kişilik hakları
  • Mülkiyet hakları
  • Vefa hakkı
 • Soru /

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenebilir?

  • Sayıştay
  • Yargıtay
  • Bölge İdare Mahkemesi
  • Anayasa Mahkemesi
  • Danıştay

Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

2 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türk Hukukunda Boşanan Çiftlerin Ortak Velayet Kullanması

HANGİSİNİ TERCİH EDERSİNİZ?