Saklı Payı İhlal Edilen Her Mirasçı Tenkis Davası Açabilir mi?

Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, saklı payları ihlal edilen her mirasçı tek başına mahkemeye başvurmak suretiyle tenkis davası açabilir mi? sorusuna cevap vermeye çalışacağım.

Türk Medeni Kanunu madde 560 uyarınca; Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler. Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer alan kurallar, miras bırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, sadece paylaştırma kuralları sayılır.” denilmektedir.

Saklı payları ihlal edilen mirasçılar, diğer mirasçıların iştiraki olmaksızın tenkis davasını bireysel olarak açma yetkisine sahiptirler. Tenkis talebi, tereke adına bir istek değildir. Tenkis isteği, mirasçının saklı payını alabilme amacına yönelik kişisel nitelikte bir talebidir. Bu sebeple, diğer mirasçılarla birleşerek tenkis davası açılması ya da miras ortaklığına temsilci atanması söz konusu değildir. Bir diğer deyişle, saklı payı zedelenen her mirasçı yalnız başına mahkemeye başvurmak suretiyle tenkis davası açma hakkına sahiptir. Mirasçıların birlikte tenkis davası açma hakları da bakidir. Tenkis istek ve dava hakkı, tüm saklı paylı mirasçılar için aynı maddi ve hukuki süreçlerden geçmektedir.

Her bir davacının tenkis talebi ve iddiası kişisel aynı zamanda kendine özgü kabul edilmesi sebebiyle biri tarafından açılan tenkis davası üzerine ancak saklı payına yapılan saldırı tenkis edilip, dava sonucunun diğer mirasçılara genişletilmesi yolu ile etkisi söz konusu olmamaktadır.

Türk Medeni Kanunu madde 561 uyarınca; “Saklı pay sahibi mirasçılara ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandırmaların onların saklı paylarını aşan kısmı orantılı olarak tenkise tâbi olur. Tenkise tâbi birden fazla ölüme bağlı tasarrufun bulunması hâlinde, saklı pay sahibi mirasçıya yapılan kazandırmanın saklı payı aşan kısmı ile saklı pay sahibi olmayan kimselere yapılan kazandırmalar orantılı olarak tenkis edilir.” denilmektedir.

Avukat Gizem GONCE

Gizem GONCE
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

2 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

BOŞANMA DAVALARINDA KUSUR BELİRLEMESİ