Sağ Kalan Eşin Miras ve Saklı Pay Hakkı

Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, sağ kalan eşin miras ve saklı pay hakkı üzerinde açıklamalarda bulunacağım.

Miras hukukunda sağ kalan eş kavramı oldukça önemlidir. Eş miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri; miras bırakanın anne ve babası ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı; miras bırakanın büyük anne ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlarda yok ise mirasın tamamı sağ olan eşe kalmaktadır.

Türk Medeni Kanunu 499. maddesinde; “Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur: 

1. Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,

2. Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,

3. Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.”

Sağ kalan eşin miras hakkı düzenlenmiştir.       

Her bir zümre ile mirasçı olduğunda sağ kalan eşin miras payı değişmektedir.

 04.05.2007 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile kardeşlerin saklı pay hakkı kaldırılmıştır. Türk Medeni Kanunu m.505 ve 506/3 hükmünde yapılan bu değişiklik ile mirasın açılmasıyla ilgili mirasçılığın intikalini etkilemektedir. Türk Medeni Kanunu yürürlük tarihi olan 01.01.2002 tarihi ile 5650 sayılı kanunun yürürlük tarihi arasında miras açılmışsa kardeşin sekizde bir oranındaki saklı payı geçerlidir.

Avukat Gizem GONCE

Gizem GONCE
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

0 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Malpraktis Davaları

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılmaktadır?