Nişanlanmanın Emredici Kurallara Aykırı Olması Nedir?

Tarafların aralarında evlenme engeli bulunanların nişanlanması ve bir kişinin aynı zamanda birden fazla kişi ile nişanlanması durumudur.

Evlenme engeli olan hısımların, evlenmeye engel olan akıl hastalığının bulunması, aralarında evlatlık ilişkisinin bulunması, mevcut bir evliliğinin olması; nişanlanmaya engel oluşturmaktadır.

Tüm bu engeller neticesinde yapılan nişanlanmalar; hükümsüz kabul edilmektedir. Evlenme vaadinin kanuna, ahlaka ve adaba aykırı olarak yapılması da; nişanlanmanın hükümsüzlüğünü oluşturmaktadır.

Boşanmış ya da eşi ölmüş bir kadının Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinde düzenlenen iddet müddeti süresini beklemeden nişanlanma hali; geçerli kabul edilmiştir. Bunun sebebi ise; iddet müddetine uymamanın kesin bir evlenme engeli oluşturmadığıdır.

Evli bir kişinin mevcut evliliğindeki eşinin ölmesi ya da kendinden boşanması halinde; başka bir kişi ile evlenme vaadi ile nişanlanması; ahlak ve adaba aykırı olması sebebiyle hükümsüz kabul edilmektedir.

Bir kişinin nişanlıyken, ikinci defa başka bir kişi ile nişanlanması hali de; ahlak ve adaba aykırı sayılması sebebiyle hükümsüz olacaktır. Birinci nişan sona erdirilmiş akabinde ikinci bir kişi ile ikinci bir nişan yapılmış ise, bu geçerli olacaktır. Bir kişi aynı anda iki nişanlılığı birlikte götürmekte ise; ikinci yapmış olduğu nişanlanma ahlaka ve adaba aykırı olduğu için geçersiz olacaktır.

Aylin Esra EREN
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

2 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kira Sözleşmelerinin Dava Yolu İle Sona Erdirilmesi

Kira Sözleşmesinin Tahliye Taahhüdü ile Sona Ermesinin Şartları