Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamı) İptali Davası

          Mirasçılık Belgesi, bir diğer adı ile veraset ilamı; Sulh Hukuk Mahkemesi veya Noterler aracılığı ile temin edilen ve miras bırakanın mirasçılarının kimler olduğunu, bu kişilerin miras paylarının oranlarını gösteren önemli bir belgedir. Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınmadan mirasın paylaşılması mümkün değildir. Fakat bazı durumlarda mirasçılık belgesinin hazırlık aşamalarında hatalar söz konusu olmaktadır. Mirasçılık belgesinde miras paylarının eksik hesaplanması, yasal mirasçılarının mirasçılık belgesine eklenmemesi gibi durumlarda hak kayıplarının oluşmaması için mirasçılık belgesinin iptali davası açılması yoluna gidilmelidir. Ölen kişinin bıraktığı miras üzerindeki hakların ve payların eksik yahut hatalı yazıldığı düşünen mirasçıların, mirasçılık belgesinin iptali için açacakları işbu davaya uygulamada mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) iptali davası denmektedir.

Mirasçılık belgesinde yer alan miras payları üzerinde hak kaybı yaşayan mirasçılar yanlış düzenlenen mirasçılık belgesinin yeniden doğru bir şekilde düzenlenmesini Asliye Hukuk Mahkemesine dava açarak talep edebilirler. Mirasçılar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın hak kaybına yaşayan ve mağdur olan her mirasçının bu davayı açmaya hakkı vardır. Mirasçılık belgesinde yer alan yasal mirasçılar dışında ayrıca atanmış mirasçılarında işbu davayı açmaya hakları vardır. Şayet mirasçılık belgesinin iptalini talep edebilecek mirasçı yok ise mirasçılar yerine bu davayı hazine de açabilmektedir. Mirasçılık belgesi Sulh Hukuk Mahkemesinden talep edilmektedir. Fakat uygulamada sıklıkla karıştırıldığı gibi Mirasçılık belgesinin iptali için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açmak gerekmektedir. Miras bırakanın son yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesinde mirasçılık belgesinin iptali davası açılmalıdır. Ayrıca mirasçılarının her birinin yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde de işbu dava açılabilmektedir. Mirasçılık Belgesinin iptali davası açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu’nda birtakım şartlar düzenlenmiştir. Şöyle ki Mirasçılık belgesinin iptal için açılacak iptal davasında davalı olarak mutlaka karşı taraf belirtilmesi gerekmektedir. İşbu davanın veraset ilamı istenilmesi davasında olduğu gibi hasımsız açılması mümkün değildir. Davalı taraf olarak; mirasçılık belgesini talep eden mirasçılara karşı, mirasçılık belgesinde hakları ve payları fazla olan mirasçılara karşı, mirasçılık belgesinde paylarının geçersiz olduğunu düşündükleri mirasçıya karşı işbu mirasçılık belgesinin iptali davası açılabilir. Mirasçılık belgesinin iptali davası her türlü delil ile ispatlanabilmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi, itiraz veya iptali istenilen mirasçılık belgesini dosyaya sunulan her türlü delil ile değerlendirmekte ve karar vermektedir. Mirasçılık belgesinin iptali davasında tüm mirasçılar davaya dahil edilerek duruşmaya davet edilir ve davayı takip etmeleri sağlanır. Dava neticesinde davacının iddia ettiği gibi mirasçılık belgesinin hatalı olmasından dolayı iptaline karar verilir ise; iptal edilen mirasçılık belgesi yerine doğru olan mirasçılık belgesi hazırlanır. Türk Medeni Kanunu 598. maddesinde; “Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir” hükmü düzenlenmiştir. Mirasçılık belgesinin iptali için herhangi bir zamanaşımı süresi getirilmemiştir. Yasal ve atanmış mirasçılar her zaman mirasçılık belgesinin iptali davasını Asliye Hukuk Mahkemesinde açabilirler.

Avukat Gizem GONCE

Gizem GONCE
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

7 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ceza Muhakemesi Kanunu TEST

Haksız Arama Suçu Nedir?