Miras Paylaşımı Nasıl Yapılmaktadır?

Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, miras paylaşımının miras hukukunda nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmelerde bulunmaya çalışacağım.

Türk Medeni Kanunu’nun 646 ila 668. maddelerinde mirasın paylaşılması hususu ayrıntıları ile düzenlenmiştir. Mirasçılar Türk Medeni Kanunu uyarınca mirasın paylaştırılmasını mirasçılık belgesindeki payları doğrultusunda yapma hakkına sahiptirler.

Mirasçılar aralarında yaptıkları anlaşma ile muristen kalan miras diledikleri gibi paylaşabilirler. Mirasçıların aralarında yaptıkları bu anlaşmanın adı ise miras hukukunda paylaşma sözleşmesidir.

Türk Medeni Kanunu m.676: “Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar. Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler. Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.”

Paylaşma sözleşmesinin kuralları düzenlenmiştir. Tüm mirasçıların katılımı ile yazılı olarak yapılmak şartıyla miras paylaşım sözleşmesi geçerli olup tarafları bağlayıcı hüküm doğurmaktadır. Miras paylaşım sözleşmelerinin noter huzurunda yapılmaması geçerli olmayacağı anlamına gelmemektedir. Kanun mirasçılara bu konuda bir zorunluluk getirmemiştir. Mirasçılar bir araya gelmek suretiyle oybirliği ile alacakları kararları yazılı olarak imza altına almaları sözleşmenin geçerliliğini doğurur. Miras bırakandan tam tereke mirasçılar tarafından paylaşım sözleşmesine konu olabilmektedir. Taraflar noter kanalı ile miras paylaşım sözleşmesi yapabilirler. Yasal ve atanmış mirasçılar aynı kurallar çerçevesinde miras paylaşım sözleşmesi yapabilirler. Mirasçılar tereke malları hususunda borçlu olmaları ve tereke mallarını kullanmaları halinde eksiksiz bilgi verme yükümlülükleri bulunmaktadır.

Tereke mallarının paylaşımı konusunda uyuşmazlık çıktığında sulh hukuk mahkemesi hakimine başvurmak suretiyle sorunun çözümü ile ilgili karar verilmesini talep etme imkanı bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanunu sulh hukuk mahkemesi hâkimine bu konuda oldukça geniş yetkiler tanımıştır. Sulh hukuk mahkemesi hâkimin müdahalesini gerektirecek Türk Medeni Kanunundan doğan işlemler şu şekilde düzenlenmiştir;

Türk Medeni Kanunu 648. maddesinde “Paylaşmaya katılmak üzere kayyım atanması.”

Türk Medeni Kanunu 650. maddesinde “Anlaşmazlık halinde payların oluşturulması.”

Türk Medeni Kanunu 651. maddesinde “Satış arttırılmasının şeklinin belirlenmesi.”

Türk Medeni Kanunu 652. maddesinde “Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi.”

Türk Medeni Kanunu 653. maddesinde “Anlaşmazlık halinde aile bireyleri ile özel anı oluşturan eşyaların özgülenmesi.”

Türk Medeni Kanunu 658. maddesinde “Anlaşmazlık halinde taşınmazın özgülenme değerinin belirlenmesi.”

Avukat Gizem GONCE

Gizem GONCE
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

0 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sağ Kalan Eşin Miras ve Saklı Pay Hakkı

Miras Paylaşma Sözleşmeleri