BayıldımBayıldım BilgilendimBilgilendim

Kişisel Veri Nedir? Veri Sorumlusu ve İhlalinde Ceza Miktarları

KVKK kanunu uyarınca; hukuki tanımlamada gerekli unsurlar kanuni nitelikte belirtilmiştir. KVKK’den bahsedilmek adına öncelikle sırlamak gerekirse; ‘‘kişinin kimliği belirlenebilir veya belirli  gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak adlandırılır. Belirlenen kanuni tanım asıl olan ve sıklıkla Adalet Komisyonu tarafından atıf yapılan  Avrupa Birliği Direktifi yine bu doğrultudadır. Kişi gerçek kişi olmalı, bir gerçek kişinin hukuki dilde tanımı nasıl akla gelirse yani bir kişiyi tanımlayabilmek için gerekli hangi özellikler olmalıysa aslında tüm özelliklerini bizlere gösteren veriler kişisel veri tanımını oluşturur.

Sadece kişiyi gözle canlandıran tanımlama bilgisi midir? Söz konusu veriler günümüzde birçok alanda karşımıza çıkmakta olduğunu bilmemiz aslında farklı kişisel olan adları beraberinde getirir. Nedir kişisel diğer tanımlar? Bir gerçek kişinin fiziki, ekonomik, sosyal gerekse ailevi bilgileri yine kişisel verilerini oluşturmaktadır. Bahsi geçenler sadece yine bir kısmıdır. Psikolojik veri bile somut bilgiler verir dolayısıyla yine eklenebilir veri çeşididir.

Ayırt edici olma, kimliğin belirlenmesi adına en başta gelen adlandırmadır. Kaldı ki günümüz iletişim için global bir dünya üzerinde tek bir hamleyle bir çok alanda yer edinebilirken internet veya herhangi bir cihaz, tüm bunları kullanan kişilerin nerelerde ne şekilde hangi alanlarda gezindiği verilerini veren cihazlara rastlanmakta ve ulaşılabilirlik oldukça kolaylaştırılmıştır. Tüm bu bilgiler bizlere kişilerin kimlik esası olan ad soy ad harici ayrıştırabilecek, edilebilecek farklı alanlar vermektedir.

Bir güvenlik kamerası kayıt altına alırken tanımlanabilir özellik yani aslında belirlenebilir kimliği ortaya çıkarabilir fakat kişisel verilerin işlenmediği savunulmaktadır. Kişisel veriler ad, soyad, TC kimlik numaraları, telefon numarası, SGK numarası, kredi kartı bilgileri, fatura, özgeçmiş olarak ayırılırken; özel nitelikli kişisel veriler içinse parmak izi, kan grubu, retina taraması veya dernek, parti üyeliği, inançlar, ırk/etnik köken, cinsel hayat bulunmaktadır.

Kişisel verilerden bahsetmişken veri sorumluluklarına da değinmek isterim, kim veri sorumlusudur ve sorumluluk ne şekilde oluşur? Veri sorumlusu kayıt sistemini kuran ne amaçla ne araçla kayıt edeceğini belirleyen ve sorumlulukları olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Kişisel veriler toplanma ve yönetimi, verilerin türleri, hangi amaçla toplanıldığı ve kullanılacağı, paylaşıp , paylaşmamak veya kimlerle paylaşılacağı, tüm kayıtlanan verilerin ne kadar süreyle saklanacağı gibi tüm bunları gerçekleştiren kişinin veri sorumlusu olduğu tespite ilişkin önemlidir. Veri Sorumluları Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.

2021 yılında uygulanacak İdari para cezaları da yine güncel olarak eklemek isterim,

*Aydınlatma yükümlülüğü : 9,834-196,686 TL   *Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi : 29,503 – 1,966,862 TL  *Kişisel Verilerin Koruma Kurulu Kararlarına Muhalefet : 42,212 – 1,966,862 TL  *Veri Sorumluları Siciline Kayıt Ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık : 39,377 – 1,966,862 TL olarak belirtilmiştir.

Busenur
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

4 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Nişanlılığın Sona Ermesi Halleri Nelerdir?

Nişanın Bozulması Sonrası Tazminat Hakkı