Kiralananın Geri Verilmesinde Uygulanacak Hukuki Kurallar Nelerdir?

Kiracı genel kurallar çerçevesinde, kiralanan taşınır veya taşınmazı kira sözleşmesinde belirtilen durumda teslim aldığı haliyle geri iade etmek zorundadır. Fakat kiracı kira sözleşmesine uygun kullanım sebebiyle kiralananda meydana gelen eksilmelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir. Kiracının kira sözleşmesine aykırı kullanım yapmış olması sebebiyle öncesinde tazminat ödeyeceğine ilişkin kabul beyanı hukuken geçerli değildir. Bunun en önemli sebebi ise; kira sözleşmesinin sona ermesi halinde ancak ortaya çıkan hor kullanımdan kaynaklı zararların kiracıdan talep edileceğidir. Doğmamış bir borç için öncesinde anlaşma yapmak doğru kabul edilmemektedir.

Kiralanan taşınmazın teslimi, anahtarın kiracıya verilmesi şeklinde olmaktadır. Kiraya veren, kiralananı teslim alırken keşif yapmak suretiyle kiralananda olası zararların tespitini yaptırarak kiracıdan talep etme hakkına sahiptir. Kiralayan, kiracının sorumlu olduğu hor kullanımdan kaynaklı noksanlıklar ve ayıpları tespit ederek noter kanalı ile ihtarname göndermek suretiyle kiracıya makul bir süre öngörerek talep edebilir.  Şayet, kiralanandaki eksiklik ve ayıpların kiracıya bildirmemesi halinde kiracı sebebiyet vermiş olduğu kusurlu davranışlarındaki sorumluluğundan kurtulmaktadır.

Kiralanan taşınır ve taşınmazın teslim alınması sırasında olağan bir inceleme neticesinde belirlenen eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde kiracının sorumluluğu devam etmektedir. Kiraya veren bu tür eksiklik ve ayıpları belirlediğinde derhal kiracıya bildirmekle yükümlüdür. Kiralayan sulh hukuk mahkemesine başvurarak, kiracının kira sözleşmesinde tam olarak teslim aldığı kiralananı kira sözleşmesinin sonunda noksan ve hasarlı olarak geri verdiğini ve bu sebeple uğradığı maddi zararların tazminini talep edebilir. Kiracı, kiralananı hangi halde teslim almış ise, o halde geri vermek zorundadır. Normal kullanımdan kaynaklanan eksiklik ya da değişikliklerden kiracı sorumlu değildir. Kiralanan taşınmaz, kiracı tarafından boya ve badana yapıldı ise, kiralananın teslimi sırasında boya ve badana yapılarak teslim etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir diğer önemli husus ise, kiraya veren kiracıyı kendi kullanım yapacağı sebebiyle sulh hukuk mahkemesinde dava açmak suretiyle tahliye kararı aldığında kiracının tahliye kararının sonuçlarına uyması gerekmektedir. Fakat kiraya veren tahliye kararı akabinde taşınmazdan tahliye edilen kiracısının yerine kendisi taşınmaza taşınmayarak başka bir kişiye kira vermesi halinde artık kötü niyetli hareket ettiği açıktır. Bu durumda eski kiracının, kiralayana karşı tazminat talepli dava açma imkânı bulunmaktadır.

Avukat Gizem GONCE

Gizem GONCE
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

7 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kira Sözleşmelerinin Olağanüstü Feshi Nedir?

Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Erişim Suçu Nedir?