İngilizce Hukuk Terimleri

Açık Duruşma Nedir? (What is Public Hearing?)

Adaletin Tecellisi Nedir? What is in the interest of justice?

#1 Açık Duruşma Nedir? (What is Public Hearing?)

Açık Duruşma Nedir? (What is Public Hearing?)

Mahkemede herkese açık olarak yapılan duruşma türüdür.

Kamuya açık duruşmalar, kamuya açık soruşturma sürecinin bir parçası olarak yapılır. Bu, ilgili taraflara yazılı sunumları genişletme ve soruşturma konularını halka açık bir forumda Komisyon üyeleriyle tartışma fırsatı sağlar.

Herhangi bir kuruluş veya kişi, bir sunumla konuşmak veya sadece işlemleri gözlemlemek için bir duruşmaya katılabilir.

Public hearings are held as part of the public inquiry process. This provides interested parties with the opportunity to expand on written submissions and to discuss inquiry issues with Commissioners in a public forum.

Any organisation or person can attend a hearing, either to speak to a submission or simply to observe the proceedings.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

#2 Adaletin Tecellisi Nedir? What is in the interest of justice?

Adaletin Tecellisi Nedir? What is in the interest of justice?

Adil Oyun, herkesin kendimizi ve çıkarlarımızı savunmak için adil, eşit ve adil bir fırsata sahip olma konusunda eşit ve eşit fırsatlara sahip olduğu anlamına gelir. Adaletin çıkarı, adil oyun için fırsat eşitliği anlamına gelir

Adaletin yararına herkes adil yargılanma hakkına sahiptir.

Fair Play means that everyone has an equal and equal opportunity to have a fair, equal and fair opportunity to defend ourselves and our interests. The interest of justice means equal opportunity for fair play

Everyone has the right to a fair trial in the interests of justice.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ferhat ÖZKAN
Site | + Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

2 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Boşanma Davası Açtıktan Sonra Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü

Adın Korunması Davası Nedir?