Haksız Tahrik Nedir?

Siz değerli okuyucularıma bu yazımda Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen haksız tahrik hali nedir, şartları nelerdir konularında bilgi vermeye çalışacağım.

Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesinde ayrıntılı şekilde düzenlenen haksız tahrik;

HAKSIZ TAHRİK

Türk Ceza Kanunu madde 29- (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on sekiz yıldan yirmi dört yıla ve müebbet hapis cezası yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

şeklinde düzenlenmiştir.

Haksız tahrik, bir kişinin haksız bir fiil nedeniyle meydana getirdiği şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi halinde cezai sorumluluğunu azaltarak ceza almasında indirim sağlanması durumu olarak ifade edilmektedir. Şayet bir kişi haksız tahrik etkisi altında bir suça karıştığında bu kişinin kusur yeteneğinde eksiklikler mevcut olduğu kabul edilir. Kusur yeteneğinin azalması halinde kişinin haksız tahrik altında suç işlemesi cezasında indirim almasını gerektirmektedir. Türk Ceza Kanununda düzenlenen haksız tahrik indiriminden yararlanabilmek için birtakım şartların varlığı aranmaktadır. Şöyle ki; öncelikle haksız tahrik oluşmasına sebep olacak bir fiilin varlığı gerekir. Haksız tahrike konu olan fiilinde haksız bir fiil olması olayın neticesinde gerekli olan bir diğer şart olarak Yargıtay tarafından kabul edilmektedir. Haksız tahrik oluşturan bu fiilin bizzat faile karşı yapılması gerekmektedir. Aksi halde haksız tahrik indirimi uygulanmamaktadır. Fail haksız tahrik altında yaptığı fiilde öfke veya şiddetli bir elemin etkisi altında hareket etmelidir. Haksız tahrik indiriminden söz edilebilmesi için bir diğer husus ise, ilk haksız eylemin hangi tarafın gerçekleştirdiği hususudur. Şayet ilk haksız hareketi fail kendisi gerçekleştirdi ise, bu durumda haksız tahrik indiriminden yararlanamamaktadır. Failin haksız tahrik indiriminden yararlanabilmesi için bizzat haksız tahrik teşkil eden fiilin mağdur tarafından yapılması gerekir.

Avukat Gizem GONCE

Gizem GONCE
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

1 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Meşru Müdafaa ve Zorunluluk Hali Nedir?