Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Değerli okuyucular; bu yazımda sizlere göçmen kaçakçılığı suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu’nun “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının “Uluslararası Suçlar” başlıklı birinci kısmının “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti”ni düzenleyen ikinci bölümünde düzenlenmiştir.

Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan bir ülke olması nedeniyle Türkiye, göçmen kaçakçılığının önemli rotaları üzerindedir.

Göç’ün anlamı; ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesidir.

Yasadışı göç’ün anlamı ise; bir kişinin, yasal veya yasadışı olarak bulunduğu ülkeyi terk edip, başka bir ülkeye yasadışı yollardan girmesi, yasal yollardan girdikten sonra süresi içinde ülkeyi terk etmemesidir.

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne ek “Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol’ün 3. maddesine göre göçmen kaçakçılığı; doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgâh sahibi olmadığı bir Taraf Devlet’e yasadışı girişinin temini olarak tanımlanmıştır.

Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan bir ülke olması nedeniyle Türkiye, göçmen kaçakçılığının önemli rotaları üzerindedir.

Göçmen kaçakçılığı

Madde 79- (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan,

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlayan,

Kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 1.000 günden 10.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

 (2) Suçun, mağdurların;

a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,

b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,

hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

 (3) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.

 (4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Göçmen kaçakçılığı suçunda korunan hukuki değer;

Göçmenlerin vücut dokunulmazlığı, malvarlığı, onur ve şerefi, hürriyeti, kamunun sosyal ve ekonomik düzeni ve uluslararası toplum düzenidir.

Göçmen kaçakçılığı suçunun konusu; yasal olmayan yollardan ülkeye sokulan yabancı veya yurt dışına çıkarılan Türk veya yabancıdır.

Göçmen kaçakçılığı suçunun maddi unsurları; 

– Bir yabancının yasal olmayan yollardan ülkeye sokulması: Yabancının failin refakatinde yasal olmayan yollardan sınırlardan geçirilerek Türkiye’ye gizlice girmesini sağlamaktır.

– Bir yabancının yasal olmayan yollardan ülkede kalmasının sağlanması: Yabancının ülkeye yasal yollardan girdikten sonra, sürekli oturma hakkı bulunmaması sebebiyle ülkeyi terk etmesi gerekmesine rağmen ülkede kalmasına imkân sağlamaktır. Örneğin; yabancıya barınacağı yer temin etmek, beslenmesi için yiyecek-içecek temin etmek, maddi yardımda bulunmak.

– Bir Türk veya yabancının yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmasına imkân sağlanması: Gerek yasal yollardan gerek yasadışı yollardan girmiş olan kişilerin yasal olmayan yollardan ülke dışına çıkartılıp, başka bir ülkenin sınırlarına girmesinin sağlanmasıdır.

Göçmen kaçakçılığı suçunun manevi unsurları; bu suç kasten işlenebilir.

Suçun faili; herkes olabilir.

Suçun mağduru; toplumu oluşturan herkes olabilir.

Suçun soruşturma usulü; re’sen soruşturulur, ayrıca şikâyet aranmaz.

Suçun yaptırımı; 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 1.000 günden 10.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

Yukarıda özetle bahsetmeye çalıştığım suç tipi ile hiçbir zaman ne fail ne de mağdur olarak karşılaşmamanızı diliyor, bu suç tipini görgü tanığı olarak görmeniz/duymanız halinde vatandaşlık görevi olarak mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle.

Aylin Esra EREN
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

1 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devlet Hangi Durumlarda Mirasçı Olmaktadır?

İnsan Ticareti Suçu Nedir?