Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu Nedir?

Bu yazımda sizlere genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan bahsetmek istiyorum.

          Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

           Madde 170- (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;

a) Yangın çıkaran,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,

c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,

Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

           Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunda korunan hukuki değer; kişilerin ve malların kapsamlı bir şekilde tehlikeye uğramalarının önlenmesidir.

          Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun maddi unsurları; 

1-Yangın çıkarma

2-Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olma

3-Silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak

          Suçun faili; herkes olabilir.

          Suçun mağduru; toplumdur.

          Suçun konusu; fiilin işlendiği yerin genel güvenliğidir.

          Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun manevi unsurları; bu suç kasten işlenebilir.

          Suçun soruşturma usulü; suçun soruşturması re’sen yapılır, şikâyet koşulu aranmamıştır.

Yukarıda özetle bahsetmeye çalıştığım suç tipi ile hiçbir zaman ne fail ne de mağdur olarak karşılaşmamanızı diliyor; bu suç tipini görgü tanığı olarak görmeniz/duymanız halinde vatandaşlık görevi olarak mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle.

Aylin Esra EREN
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

3 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu Nedir?