Ev Sahibinin Kiraladığı Evi Yalıtım Yaptırmamasının Sonuçları

          Kiracısı olduğunuz dairede yalıtım yapılmaması halinde bu durumu ev sahibinden taleple bulunarak isteyebilirsiniz. Bu talebin ev sahibi tarafından kabul edilmemesi halinde ise; kira bedelinden onarım bedelleri yıpranma payı nispetinde azaltılmasının yapılarak mahsup etme hakkınız bulunmaktadır. Isı yalıtım yapmaması sebebiyle doğalgaz faturasının yüksek gelmesi kiracının mağduriyetine sebep olmaktadır.  Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. Maddesinde açıkça düzenlendiği üzere;  “çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri” kat maliklerinin ortak kullanım alanları arasında yer almaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu ‘ortak kullanım yerlerine ilişkin giderlerin tüm kat malikleri tarafından ödenmesi gerektiğini düzenlemiştir. Taşınmazın ana yapısının bozulmasına sebep verecek işlemler acil onarım kapsamında sayılmaktadır.

          Kat Mülkiyeti Kanununun “ana gayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluğu” başlıklı 19. Maddesinde düzenlendiği üzere;

“Ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.”

          Mahkemenin vereceği karar ile “acilen onarım” tespiti ışığında tamirat yaptırılarak giderlerin uğranılan zararların tahsilini mahkeme kararıyla diğer kat maliklerinden talep etmek hakkınız vardır. Mahkemenin ya da kat maliklerinin vermiş olduğu karara diğer kat maliklerinin katılmama durumu söz konusu değildir. Kat Mülkiyeti Kanunu açıkça acilen onarımı gerektiren masrafların tüm kat malikleri tarafından karşılanmasını zorunlu kılmıştır. Fakat Kat Mülkiyeti Kanunu mimari projelerin dışında kalan ve lüks sayılan tamiratların kat malikleri tarafından ödenmesinde zorunlu olmadıklarını düzenlemiştir.

          Kiracıların apartmanda ortak kullanım alanlarında çatı, teras için yapılan bakım onarım işlemlerine katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Kiracı ödemiş olduğu ortak kullanıma ait bedeli açıklamalı olarak apartman yöneticisine banka yolu ile göndererek ödeyeceği kira bedelinden mahsup etme hakkına sahiptir. Eğer kiracının kira bedelinden daha fazla bir masraf yapıldı ise; bu durumda kiracı ancak kira bedeli kadarını mahsup etmekle yükümlüdür. Arda kalan bakiyeyi ev sahibi karşılamak zorundadır.

          Ayrıca kiracının, kiraya verilen taşınmazda bulunan ve kiralamanın doğasına aykırı bulunan faydalı ve zorunlu onarımları yapma hakkı bulunmaktadır. Faydalı ve zorunlu onarımların neler olduğu şu şekilde açıklanmaktadır; kiraya verilen taşınmazda su ve elektrik tesisatının olağan kullanıma yeterli olmaması veya arızalı olması hali, kiracı bu arızaları karşılamak suretiyle kira bedelinden bedelin mahsubunu talep etme hakkına sahiptir.

Avukat Gizem GONCE

Gizem GONCE
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

7 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İKİ KARAR IŞIĞINDA AB’NİN YASAL DOĞASI

Miras Taksim Davası Nedir?