CEZA YARGILAMASI NETİCESİNDE VERİLECEK HÜKÜMLER

1) BERAAT KARARI HANGİ HALLERDE VERİLİR?

– Yüklenen fiilin kanunlarda suç olarak tanımlanmamış olması

– Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması

– Yüklenen suç açısından failin kast ve taksirinin bulunmaması

– Olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması

– Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olması

2) MAHKÛMİYET KARARI HANGİ HALLERDE VERİLİR?

Suçun sanık tarafından işlendiğinin, mevcut deliller ile sabit olması halinde mahkûmiyet kararı verilir. Sanığa mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik önlemine dair karar da verilebilir, bu da kanaatimizce bir mahkûmiyet kararı çeşididir.

3) KUSURUN BULUNMAMASI SEBEBİYLE CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR HANGİ HALLERDE VERİLİR?

– Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır dilsizlik hali, ya da geçici sebeplerin bulunması

– Yüklenen suçun hukuka aykırı olmasına rağmen, bağlayıcı emrin yerine getirilmesi sureti veya zorunluluk hali veya cebir tehdit ile işlenmesi

– Haklı savunmada sınırın heyecan, korku veya telaşla aşılması

– Kusurluluğu ortadan kaldıran nedende hataya düşülmesi hali

4) CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR HANGİ HALLERDE VERİLİR?

– Etkin pişmanlık

– Şahsi cezasızlık halleri

– Karşılıklı hakaret

– İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin az olması

5) DAVANIN REDDİ KARARI HANGİ HALLERDE VERİLİR?

– Aynı eylem nedeniyle, aynı sanık için daha önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir davanın olması hali

6) DÜŞME KARARI HANGİ HALLERDE VERİLİR?

– Sanığın ölümü

– Genel af

– Dava zamanaşımı

– Şikâyetten vazgeçme

– Ön ödeme

– Uzlaşma

– Ceza muhakemesi şartı olarak nitelendirilen soruşturma veya kovuşturma koşulunun gerçekleşmemesi.

Aylin Esra EREN
+ Gönderiler
Paylaşım Yap

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

4 Puan
Olumlu Oyla

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Miras Sözleşmelerinin Ortadan Kaldırılması

Miras Hukukunda Tenkis Davası Nedir?