Diğer Yazılarımız

 • JurnLaw Yargıtay Kararı
  içinde

  İşverenin Yanında Ücret Almadan Çalışan Eş

  Karar İçeriği 10. Hukuk Dairesi         2016/11184 E.  ,  2018/7280 K.“İçtihat Metni” Mahkemesi: İş Mahkemesi Dava, Kurumca iptal edilen hizmetlerinin geçerli olduğunun tespiti ile sağlık giderlerine ilişkin yürütülen icra takibine ilişkin borcun olmadığının tespiti ve icra yoluyla tahsil edilen 1. 500,00 TL alacağın istirdatı istemine ilişkindir.Mahkemece, ilamda […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  5 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Hakaret Suçuna Mahkumiyet Kararı

  18. Ceza Dairesi         2015/11227 E.  ,  2016/14515 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Ceza MahkemesiSUÇ : HakaretHÜKÜM : Mahkumiyet Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  4 Puan
  Olumlu Oyla