Diğer Yazılarımız

 • içinde

  Mirasçılık Belgesine Konu Miras Payları

  Siz değerli okuyucularıma bu makalemde, sizlerden en çok gelen “Eşim öldü ve kızım mirası reddetti, bu durumda benim miras payım ne olmalı?”, “Oğlum bekâr olarak öldü, mirası kime kalmalı?”, “Babam vefat etti ancak annem hayatta, kardeşlerim ile benim miras payım ne olmalı?” gibi özünde miras paylarının ne şekilde paylaştırılacağına ilişkin […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  0 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  VASİYETNAME DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  Siz değerli okuyucularımıza bu yazımızda vasiyetname nedir, vasiyetname düzenlemenin şartları nelerdir, vasiyetnamenin türleri nelerdir ayrı ayrı başlıklar altında söz etmeye çalışacağız. Vasiyetname; miras bırakanın son istek ve arzularını mirasçılarına ilettiği, miras paylaşım esaslarını belirlediği yazılı belge veya sözlü bir beyandır. Vasiyetname, ölüme bağlı bir tasarruf olarak kabul edilmektedir. Vasiyetnameyle mirasçı […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  0 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  İŞVERENİN ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

  Siz değerli okuyucularımıza bu yazımızda uzun süredir var olan fakat pandemi dönemiyle birlikte oldukça fazla uygulanmaya başlayan, bazı değişikliklere uğrayan “ücretsiz izin” konusundan söz etmeye çalışacağız Uygulamada ücretsiz izin iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; kanundan doğan ücretsiz izin ve Yargıtay kararlarıyla açığa çıkmış ücretsiz izindir. Kanundan doğan ücretsiz izin; İş […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  0 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  SMK'ya Göre Marka Olabilecek İşaretlerin Ortak Özellikleri

  SMK’da “marka olabilecek işaretler” kenar başlıklı m.4’e göre marka, ‘’Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  0 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  ÇOCUĞUN MALLARININ KORUNMASI DAVASI NEDİR

  Siz değerli okuyucularımıza bu yazımızda Çocuğun Mallarının Korunması Davası nedir, şartları nelerdir, çocuğun malları nelerdir, ayrı ayrı başlıklar altında söz etmeye çalışacağız. Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesinin 1. fıkrasına göre anne ve babanın ölümü veya evliliğin sona ermesi durumlarında sağ kalan veya velayet kendisine verilen […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  0 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR?

  Siz değerli okuyucularımıza bu yazımızda adli sicil kaydı nedir, hangi bilgiler adli sicil kaydına işlenir, adli sicil kaydı nasıl silinir bu konulardan ayrı ayrı başlıklar altında söz etmeye çalışacağız. Adli sicil kaydı; halk arasında ki diğer bir adıyla sabıka kaydı; sanık hakkında hükmedilen ceza ve güvenlik tedbirlerinin işlendiği sisteme verilen […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  0 Puan
  Olumlu Oyla
 • içinde

  Tüketicilerin Aldatıcı Reklamlara Karşı Başvuracağı Yollar

  Siz değerli okuyucularıma bu yazımda tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı başvurması gereken hukuki yolların neler olduğu konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Reklamlarda bir malın belirli özelliklere sahip olduğu ya da sahip olmadığı belirtilmekte ise; bu durumun bir vasıf vaadi olduğu kabul edilerek oluşan noksanlıkların malın ayıplı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Tüketici bedelini […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  0 Puan
  Olumlu Oyla
 • Sıcak

  içinde

  Meşru Müdafaa ve Zorunluluk Hali Nedir?

  Siz değerli okuyucularıma bu yazımda Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen meşru müdafaa ve zorunluluk hali nedir, şartları nelerdir konularında bilgi vermeye çalışacağım. Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesinde ayrıntılı şekilde düzenlenen meşru müdafaa ve zorunluluk hali; MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ Türk Ceza Kanunu madde 25- (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına […] Daha Fazla

  Paylaşım Yap
  1 Puan
  Olumlu Oyla
Daha Fazla
Tüm yazıları görüntülediniz.